Hoe werken wij?

Inkomens continuïteit is het fundament onder ondernemerschap! Het afsluiten van een ao-verzekering is maatwerk. Wijzijn u hierbij graag van dienst.

1. Inventarisatie en orientatie

Op basis van de besproken uitgangspunten, ontvangt u een perssonlijke berekening, Deze bespreken wij met elkaar en passen eventueel aan.

2. Advies en Implementatie

Na uw akkoord op de persoonlijke berekening ontvangt u ons dienstverleningsovereenkomst en start het adviestraject. Wij bespreken het door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verplichte klantprofiel. Dit is een verdieping van de basis-inventarisatie. Het klantprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Inventarisatie vermogenspositie;
  • Inventarisatie kennis over arbeidsongeschiktheid en verzekeren;
  • Inventarisatie risicobereidheid;
  • Verdieping en controle van de geformuleerde uitgangspunten van de ao-verzekering.

Het maken van de definitieve aanbieding en alle documenten die de verzekeraar nodig heeft om tot definitieve acceptatie over te gaan.

3. Beheer van uw verzekering

Uw ao-verzekering is maatwerk. Als uw omstandigheden wijzigen is aanpassing van de verzekering vaak wenslijk.

Onze werkzaamheden stoppen dus niet na het afsluiten van de verzekering! De jaarlijks vergoeding is o.a. voor; kantoorkosten, polis beheer, beheer branche- en ledenarrangementen, polis onderhoud, periodieke update, helpdesk, begeleiding bij arbeidsongeschiktheid en onderhoudsgesprekken.