Hoe werken wij?

Inkomens continuïteit is het fundament onder uw ondernemerschap! Het afsluiten van een ao-verzekering is dan ook maatwerk. Om u goed van dienst te zijn bestaat onze dienstverlening uit 3 fasen.

1. Inventarisatie en orientatie

Op basis van de besproken uitgangspunten maken wij een maatwerk berekening, Deze bespreken wij met u en indien noodzakelijk passen wij deze aan.

2. Advies en Implementatie

Na uw akkoord op de indicatieve berekening en ondertekeing van onze dienstverleningsovereenkomst, start het adviestraject. Wij bespreken het klantprofiel door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verplichte klantprofiel. Het betreft een verdieping van de basis-inventarisatie. Het klantprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Inventarisatie vermogenspositie;
  • Inventarisatie van uw kennis over arbeidsongeschiktheid en verzekeren;
  • Inventarisatie van uw risicobereidheid;
  • Verdieping en controle van de geformuleerde uitgangspunten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Het opmaken van de definitieve aanbieding en alle documenten die de verzekeraar nodig heeft om tot acceptatie van de verzekering over te gaan.

3. Beheer van uw verzekering

Uw ao-verzekering is maatwerk. Als uw omstandigheden wijzigen is aanpassing van de verzekering vaak wenslijk. Onze werkzaamheden stoppen dus niet na het afsluiten van de verzekering! U kunt altijd bij ons terecht voor vragen over:

  • Uw verzekering,
  • Doorgegeven wijzigingen in uw situatie en overleg of deze gevolgen voor uw verzekering hebben cq aanpassing gewenst is;
  • Begeleding (administratieve) bij eventuele arbeidsongeschiktheid.

Daarnaast zijn wij verplicht periodiek te toetsen of de uitgangspunten van uw AOV nog overeenkomen met uw persoonlijke- en financiële situatie. Hiervoor voeren wij om het jaar een update uit.